Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

sillyvanas
Pamiętaj, że każdy napotkany człowiek czegoś się boi, coś kocha i coś stracił.
— Ernest Hemingway
2611 be2c 500
sillyvanas
2968 70e7
Reposted fromlaters laters viadelicja8 delicja8
2052 2247 500
Reposted fromedelblau edelblau viasucznik sucznik
sillyvanas
4051 bfb5 500
Reposted fromdzulajj dzulajj vianutt nutt
sillyvanas
4516 b9a1 500
Reposted fromkaiee kaiee viasucznik sucznik
0967 ba8e 500
Reposted fromlittletea littletea viasucznik sucznik
sillyvanas
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viasucznik sucznik
sillyvanas
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
sillyvanas
7135 a494 500
Reposted fromqb qb vianutt nutt
sillyvanas

ty to jesteś taka ambiwalentna. najpierw taka miła, urocza, a nagle jak coś pierdolniesz..

Reposted fromdreaminginger dreaminginger vianutt nutt
sillyvanas
8938 bb76
Reposted fromkaiee kaiee vianutt nutt
sillyvanas
1092 3917
Reposted fromrol rol vianutt nutt
sillyvanas
Ale prawda wygląda tak, że czuję się bardziej wolna z nim niż wtedy, kiedy byłam sama. Przy nim czuję się bardziej sobą niż bez niego. Może tak wygląda prawdziwa miłość.
— Emily Giffin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianutt nutt
sillyvanas
6382 0447
Reposted fromdeadwolf deadwolf vianutt nutt
7919 0c2c
Reposted fromAmericanlover Americanlover vianutt nutt
0939 30f9 500

valerierosz:

“Smashing the atom”

Valerie Rosz

Reposted fromkimik kimik viacyna cyna
sillyvanas
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl