Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2019

sillyvanas

November 04 2018

sillyvanas
8904 979a 500
Reposted fromsavatage savatage viasucznik sucznik
sillyvanas
przestałam już liczyć niewykorzystane szanse i zmarnowane chwile w moim życiu.
— 23:23
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave vianergo nergo
sillyvanas
sillyvanas
sillyvanas
W niedzielę jest najgorzej.  Wiatr wspomnień przenika serce. Pękają myśli. W niedzielę najgłośniej słychać tęsknotę.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vianergo nergo
sillyvanas
Kochanie, ludzie to gorsza trucizna aniżeli alkohol i tytoń.
— Erich Maria Remarque
sillyvanas
    Często ludzie wybaczają innym, tylko po to aby tamci wciąż byli cząstką ich świata.
     
— julkiii.photoblog.pl
Reposted fromwelovekate welovekate vianergo nergo
sillyvanas
sillyvanas
4839 5f2f
Reposted fromEtnigos Etnigos viafullmoon fullmoon
sillyvanas
2468 3bc8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafullmoon fullmoon
sillyvanas
9830 dd9b
Reposted frommartrol martrol viafullmoon fullmoon
sillyvanas
2766 2078 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafullmoon fullmoon
sillyvanas
0512 97c4 500
Reposted fromdzony dzony viafullmoon fullmoon
sillyvanas
5831 1386 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viafullmoon fullmoon
sillyvanas
5721 a68d
Reposted fromkarahippie karahippie viaalliwantisyou alliwantisyou
sillyvanas
Wiem, jak bardzo ci na nim zależy. Ale twoje życie i jego życie to dwie różne bajki, to dwie różne galaktyki. A to znaczy, że od tej chwili musisz uważać na swoje serce, bo inaczej rozpadnie się na milion drobnych kawałków.
— Nicholas Sparks - "Najdłuższa podróż"
sillyvanas
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viaalliwantisyou alliwantisyou
sillyvanas
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński - "Elegia codzienna"
sillyvanas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl